Күрөөлүк мүлк

Жалалабад облусу

 • Жалал-Абад шаары, Белинский көч., № 24 үй
 • Сузак району, Ырыс айыл өкмөтү

  Жалал-Абад областы, Сузак району, Ырыс айыл өкмөтү, Домор айылындагы жалпы пайдалуу аянты 247,50 чарчы м., жер участогу 1000 чарчы м. болгон турак үй.

  Баасы 2 660 400,00 (эки миллион алты жүз алтымыш миң төрт жүз) сом.
  Турак үй. Сузак району, Ырыс айыл өкмөтү Турак үй. Сузак району, Ырыс айыл өкмөтү
 • Жалал-Абад шаары, Студенческий чолок көч.

  Жалал-Абад шаары, Студенческий чолок көч., № 10 дарегинде жайгашкан, жалпы пайдалуу аянты 57,3 чарчы м., жашоо аянты 45,90 чарчы м., жер участогу 415,0 чарчы м. болгон турак үй.

  Баасы 1 331 253,00 (бир миллион үч жүз отуз бир миң эки жүз элүү үч) сом.
  Турак үй. Жалал-Абад шаары, Студенческий чолок көч. Турак үй. Жалал-Абад шаары, Студенческий чолок көч.
 • Сузак району, Кызыл-Туу айыл өкмөтү

  Жалал-Абад областы, Сузак району, Кызыл-Туу айыл өкмөтү, Мундуз айылындагы жалпы пайдалуу аянты 51,7 чарчы м., пайдалуу аянты 40,0 чарчы м. болгон турак үй.

  Баасы 2 502 144,00 (эки миллион беш жүз эки миң жүз кырк төрт) сом.
  Турак үй. Сузак району, Кызыл-Туу айыл өкмөтү, Мундуз айылы

Ысык-Көл областы

 • Тоң району, Б. Мамбетов атындагы айыл өкмөтү, Ак- Булуң уч.

  Пансионат же башка комплекс курууга ылайык жер тилкеси. Жер тилкесинин өлчөмү 4 га (түштүк жээк).

  Баасы 3 600 000 сом.
  Жер тилкеси. Тоң району, Б. Мамбетов атындагы айыл өкмөтү Жер тилкеси. Тоң району, Б. Мамбетов атындагы айыл өкмөтү
 • Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү

  Курулушка ылайык, өлчөмү 1000, 00 чарчы м. жер тилкеси.

  Баасы 300 000 сом.
  Курулушка ылайык жер тилкеси. Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү Курулушка ылайык жер тилкеси. Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү
 • Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү

  Курулушка ылайык, өлчөмү 1000, 00 чарчы м. жер тилкеси.

  Баасы 300 000 сом.
  Курулушка ылайык жер тилкеси. Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү Курулушка ылайык жер тилкеси. Тамчы айылы, Проектируемая көчөсү
 • Бостери айылы

  Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай Бостери айылынын түндүк- чыгыш бөлүгүндө, Бишкек- Каракол жолунан болжол менен 300 метр жогору жайгашкан. Аталган аймактын басымдуу бөлүгүн менчик короо жай түрүндөгү куруулар, аз кабаттуу жана өндүрүштүк курулуштар ээлейт. Объектилер жалпы так өлчөмү 15 600 чарчы метр келген жер тилкесинде жайгашкан, анын ичинен 8 000 чарчы метр жеке менчик укугунда ээсине таандык, 7 600 чарчы метр 49 жыл мөөнөт менен убактылуу колдонууга бекитилген. Тилкенин жер шарты түштүктү көздөй жантайыңкы. Жакын жайгашкан аймак жашылдандырылган жана тазалыкта кармалат, жанаша аймакка асфальт төшөлгөн. Жер тилкенин көчө жагы эки темир дарбаза жана темир- бетон тосмо менен тосулган.

  Жер тилкесинде: өзгөчөр А жана улай курулган өзгөчөрлөр А1,А2, А3, А4 – төрт бурчтуу эки кабат курулуш, курулган жылы көрсөтүлгөн эмес, дубалы бышкан кыштан, түпкүнү (фундамент) бетон- таш, чатыры шыйпырдан, сырткы жасалгасы “шуба” түрүндө, А өзгөчөрүнүн жалпы аянты- 1256,20 чарчы метрди түзөт, анын ичинде административдик 73,3 чарчы метр, жашоого ыңгайлуу 74,3 чарчы метр, кампа үчүн 216,80 чарчы метр, өндүрүштүк 558,2 чарчы метр жана кызматтык 333,60 чарчы метр.

  Объект төмөндөгү инженердик тармактар: электр камсыздоосу (кубаты 420 кВа өздүк т\п бар) , борбордук канализация, телефондук байланыш менен камсыздалган.

  Ошондой эле жер тилкеде: В – жыгач иштетүүчү цех, Г – трансформатор, Д – күзөт күркөсү, С – ашкана, С1 – сарай, Н – сере, В1 – курулуп бүтпөгөн имарат.

  Баасы 31 920 000 сом.
  Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы
  Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы
  Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы
  Жашаганга ылайыксыз турак жайлар жана жашаганга ылайыктуу турак жай. Бостери айылы
 • Өрнөк а.

  Ысык-Көл областы, Өрнөк айылындагы узундугу 1,25 га айыл чарба багытындагы жер участогу (жер үлүшү).

  Баасы 8 621 558,90 (сегиз миллион алты жүз жыйырма бир миң беш жүз элүү сегиз, 90) сом.
  Чарба багытындагы жер участогу. Ысык-Көл областы, Өрнөк айылы Чарба багытындагы жер участогу. Ысык-Көл областы, Өрнөк айылы
 • Өрнөк а.

  Ысык-Көл областы, Өрнөк айылындагы узундугу 1,6 га болгон айыл чарба багытындагы жер участогу (жер үлүшү).

  Баасы 11 035 919,30 (он бир миллион отуз беш миң тогуз жүз он тогуз, 30) сом.
  Чарба багытындагы жер участогу. Ысык-Көл областы, Өрнөк айылы Чарба багытындагы жер участогу. Ысык-Көл областы, Өрнөк айылы
 • Тамчы айылы, Исмаилов көч.

  Ысык-Көл областы, Тамчы айылы, Исмаилов көч., 30 дарегиндеги 1000 чарчы м. жер участогу (жер үлүшү).

  Баасы 372 870,00 (үч жүз жетимиш эки миң сегиз жүз жетимиш) сом.
 • Түп району, Ой-Тал а.

  Ысык-Көл областы, Түп району, Ой-Тал айылы, Тынчтык көч., № 3 үй дарегинде жайгашкан, жалпы аянты 73 чарчы м. болгон турак үй, жер участогу 3381 чарчы м.

  Баасы 672 897,32 (алты жүз жетимиш эки миң сегиз жүз токсон жети, 32) сом.
  Турак үй. Түп району, Ой-Тал айылы Турак үй. Түп району, Ой-Тал айылы

Ош облусу

 • Ош шаары, Анар кичи району

  Ош шаары, Анар кичи районундагы 1,5 га жер участогу.

  Баасы 9 450 886,79 (тогуз миллион төрт жүз элүү миң сегиз жүз сексен алты, 79) сом.
  Жер участогу. Ош шаары, Анар кичи району
 • Кара-Суу району, Шарк айылы

  Ош областы, Кара-Суу району, Шарк айылындагы 50000 чарчы м. жер участогу (жер үлүшү).

  Баасы 12 900 000,00 (он эки миллион тогуз жүз миң) сом.
  Жер участогу. Кара-Суу району, Шарк айылы Жер участогу. Кара-Суу району, Шарк айылы
 • Ноокат району, Кулатов айыл өкмөтү

  Ош областы, Ноокат району, Кулатов айыл өкмөтү, Кызыл-Булак айылы дарегиндеги жер участогу 1500 чарчы м., жалпы аянты 60,25 чарчы м., пайдалуу аяны 53,28 чарчы м. болгон турак үй.

  Баасы 715 590,00 (жети жүз он беш миң беш жүз токсон) сом.