Финансылык отчёттуулук

Биз ачык-айкындуулук жана абройду сактоо маселелерине чоң маани беребиз. БТА өз кардарлары, аманатчылары жана өнөктөштөрү үчүн ачык. «Финансылык отчёттуулук» бөлүмүндө КР мыйзамдарына ылайык ФОЭС (Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары) боюнча таблица түрүндөгү финансылык отчеттор хронологиялык тартипте көрсөтүлгөн