Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондусунан Бизнести максаттуу каржылоо боюнча программасы

2016-жылдын 25-майында БТА Банк Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондусу сунуштаган Бизнести максаттуу каржылоо боюнча программанын катышуучусу болгон.

Шарттар

Тармактар

Мал чарбачылык, канаттуулар чарбачылыгы, балык өстүрүү, бал челекчилик;

өсүмдүк өстүрүү, күнөскана чарбачылыгы, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, айыл чарба продукциясын даярдоо, тамчылатып сугаруу, азык-түлүктөрдү өндүрүү, текстиль өндүрүшү, машиналарды, жабдууларды, техникаларды чыгаруу;

Резина, пластик, металл, жыгач, кагаз жана башкалар өндүрүшү;

Курулуш материалдарын чыгаруу, фармацевттик продукцияны өндүрүү;

Энергетика, чакан ГЭС куруу;

Тоо-кен казуу жана металлургия өнөр жайы;

Транспорт

Кредиттин максаты Төмөнкү тармактар боюнча негизги каражаттарды алуу, жаңылоо, кеңейтүү жана модернизациялоо:

Агрардык өнөр жай комплекси, тигүү жана текстиль өнөр жайы, иштеп чыгаруучу өнөр жай, тоо-кен казуу жана металлургия өнөр жайы, транспорт, медициналык кызмат көрсөтүүлөр, инфратүзүмдү (туризм инфратүзүмүн кошо алганда) өнүктүрүү, өндүрүштүк багыттагы башка узак мөөнөттүү инвестициялар.
Валюта Кыргыз сому, АКШ доллары
Пайыздык чен Сомдо жылдык 12%, АКШ долларында жылдык 5%
Кредиттин мөөнөтү 60 айга чейин
Жеңилдетилген мезгил 9 ай (12 айга чейин каралышы мүмкүн)
Кредиттин суммасы 1 000 000 АКШ долларына чейин (КР сомундагы эквивалентте)
Комиссия Алынбайт
Кардардын өзүнүн катышуусу

Долбоордун жалпы наркынан 15%дан аз эмес.

Ошону менен бирге мындай биргелешип каржылоо катары милдеттүү түрдө карыз алуучунун өзүнүн салымы эсептелет.

Долбоорго салым катары төмөнкүлөрдү сунуштаса болот: накталай жана нак эмес акча каражаттары, Банк Кредит эсебинен каржыланып көрсөтүлгөн сарптоолорсуз долбоордун бөлүгү экономикалык мааниге ээ болмок эмес дегенди тастыктоо шартында Банкка билдирме берген учурдан же Банкка билдирме берген учурга чейин долбоордун капиталдык чыгымдарына инвестицияланган финансылык ресурстар.

Онлайн-заявка по целевому финансированию бизнеса от Российско-Кыргызского Фонда Развития

Данные о кредите

Укажите желаемую сумму кредита

месяцев

Укажите желаемый срок кредита

Данные о клиенте
Информация о занятости и месте работы

лет

captchaPlease input letters you see on the image.
Click on image to redraw.


Индикатор заполнения
0%